Lon nón lá - Hạt sen sấy lá tía tô Nam Xanh 100g (140g)

224,000₫

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 Lon nón lá - Hạt sen sấy lá tía tô Nam Xanh 100g (140g)
 Lon nón lá - Hạt sen sấy lá tía tô Nam Xanh 100g (140g)
 Lon nón lá - Hạt sen sấy lá tía tô Nam Xanh 100g (140g)